Social

BẢNG GIÁ GÓI Email server Pro

BẢNG SO SÁNH CÁC GÓI GIẢI PHÁP

Dung lượng
Địa chỉ Email
Email forwarder
Mail list
Park Domains
Auto Responder
Mã hóa SSL
Xác thực 2 lớp
Lịch
Danh Bạ
Hỗ trợ Activesync
Phân cấp quản trị
Tự quản lý cá nhân hóa
Giám sát mức sử dụng
Chủ động theo dõi Log SMTP
Chủ động giám sát mail nhân viên
Chủ động add blacklist/Whitelist
Chủ động điều chỉnh bộ lọc spam
Thu hồi mail
Lập lịch gửi mail
Gửi mail nhắc nhở
Giao diện WebMail Pro
Thiết kế chữ ký
Ngôn ngữ tiếng việt Webmail
Công Cụ Anti-Spam
Antivirus For Server
Catch all
Đường Truyền Tốc Độ Cao
SPF/ DKIM/ DomainKeys
MX Dự Phòng
SMTP Dự Phòng
Sao Lưu

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ BỔ SUNG

Đối tác WEB

CMS

Nuke, Wordpress, Drupal, Joomla, Symfony

Đối tác WEB

Report & Analytics

Ahrefs, Similar web, Keyword tool, Google

Đối tác WEB

UX, UI Designs

Photoshop, IIlustrator, Corel, Figma, Sketch

Đối tác WEB

e-Commerce

VnPay, NganLuong, BaoKim, Paypal

Đối tác WEB

WEB FRAMEWORK

HTML5/CSS3/JS, Jquery, Angular, React

Đối tác WEB

LANGUAGE - SERVER

PHP&Mysql, Apache, Ngix, Linux, Windows